Site is under construction

En Kort Historie om Abstraktion

Velkommen til fernisering lørdag d. 5. maj kl. 13.00
Åbningstale ved Sanne Kofod Olsen, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi

http://roennebaeksholm.dk/events/en-kort-historie-om-abstraktion/

Download pdf: En Kort Historie om Abstraktion, udstillingsguide (~5 MB)

Hvordan tager kunsthistorien sig ud set med en kunstners øjne? Rønnebæksholm har inviteret kunstneren Julie Sass til at komme med sit bud på en kort historie om et kunstneriske fænomen der er omdrejningspunktet for hendes værk. Hendes valg er faldet på abstraktion. Gennem 60 værker af 23 kunstnere fra 11 lande og over et historisk spænd på knap 100 år indrammer udstillingen elementer ved abstraktionen som Sass ser det største potentiale ved i dag, og som hun selv giver form igennem nyproducerede værker.

Når historien skrives, hvad enten det er fortællingen om en epoke, et land eller et kunstnerisk begreb, så er der altid begivenheder, steder, personer og genstande, der får vægt og fylde, mens andre udelades. Sådan må det nødvendigvis være; ikke alt kan tages med. Enhver historieskrivning er derfor en abstraktion over virkeligheden, hvor relativt få elementer kommer til at stå som pejlemærker for den historie, der bliver fortalt. Det er derfor vigtigt med mellemrum at se historien efter i sømmene. Er det, der blev udeladt i går, vigtigt i dag? Er der andre steder, der skal i fokus? Andre fortællere, der skal komme til orde? Hvordan ville kunsthistorien se ud, hvis den blev skrevet af kunstnere?

Sass har valgt abstraktionen som udstillingens tematik, da den løber som en strøm igennem hele hendes kunstneriske virke, hvad enten der er tale om maleri, collage, grafik, tekstil, bøger eller tekster. Med udstillingen En kort historie om abstraktion udfoldes en ny fortælling om abstraktionens historie og potentiale ved at vise værker og fremdrage sammenhænge, der ikke tidligere har været belyst i en skandinavisk kontekst.

Abstraktion er både en overordnet beskrivelse af værker der er delvist eller helt non-figurative, og er samtidig betegnelsen for en tankeproces, hvor kun det mest væsentlige, grundelementerne, ved en genstand trækkes frem. Sass er optaget af abstraktionen som et åbent felt, hvor elementer og former dukker op på tværs af kulturer, tider og geografiske skel, og indgår i en form for fælles billedsprog. Udstillingen kan ses som et unikt blik ind i “maskinrummet” af Sass’ kunstneriske praksis, da hun betragter sine værker som skabt i en dialog med andre kunstneres værker og tanker. De er specifikke udtryk for en kompleks historie, der trækker tråde på tværs af gængse kunsthistoriske kategorier og rammer.

Med udstillingen En kort historie om abstraktion, udfoldes en ny fortælling om abstraktions historie og potentiale i dag, ved at vise værker og fremdrage sammenhænge der ikke tidligere har været åbenlyse i en skandinavisk kontekst. Historien fortælles først og fremmest igennem en perlerække af værker af Alain Biltereyst, Ann Pibal, Arturo Herrera, Dan Walsh, Ebbe Stub Wittrup, Erin Lawlor, Eva Steen Christensen, Hansina Iversen, Henri Michaux, James Hyde, Julie Sass, Man Ray, Maria Buras, Marie Søndergaard Lolk, Michelle Grabner, Moira Dryer, Noël Dolla, Rachel Beach, Rannva Kunoy, Shirley Goldfarb, Shirley Jaffe, Sonja Ferlov Mancoba, Vilhelm Bjerke Petersen, Yoko Ono. Julie Sass inkluderer både egne ældre værker og nyproducerer specifikt til udstillingen.

Udstillingen er støttet af STATENS KUNSTFOND, Bikubenfonden, Beckett-Fonden og Bikubens Fusionsfond v/ Danske Bank i Næstved.

Øvrige links:
https://www.art-agenda.com/announcements/194134/julie-sassa-brief-history-of-abstraction